Regulamin i Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy http:// www.bangladeshibazar.pl jest prowadzony przez firmę Mazumder Sp. z o.o. mającą siedzibę w: 63-200 Jarocin, ul. Wrocłwska 51 zarejestrowaną pod NIP: PL 6172216344

2. Korzystanie ze sklepu internetowego http://www.bangladeshibazar.pl, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.

4. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy http://www.bangladeshibazar.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://www.bangladeshibazar.pl lub telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie. Zamówienia realizowane są  na terenie Polski.

2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "realizuj zamówienie" jest równo znaczne ze złożeniem zamówienia.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto.

4. Sklep  http://www.bangladeshibazar.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia sklep http://www.bangladeshibazar.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Sklep http://www.bangladeshibazar.pl zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego środki.

5. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

REKLAMACJA I ZWROT

Klient ma prawo złożyć reklamację zakupionych produktów:

1. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

2. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu.

3. Kupujący ma możliwość odesłania zakupionych produktów, bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki i otrzymać zwrot poniesionych kosztów towaru.

4. Sklep gwarantuje zwrot kosztów zakupu w ciągu do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

5. W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera/ listonosza spisania protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu http://www.bangladeshibaza.pl o zaistniałej sytuacji.

6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do Kupującego zostanie odesłany nowy produkt, w przypadku niedostępności produktu zostaną zwrócone pieniądze. W sklepie http://www.bangladeshibazar.pl można reklamować tylko produkty nabyte za pośrednictwem sklepu http://www.bangladeshibazar.pl

7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu http://www.bangladeshibazar.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://www.bangladeshibazar.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

3. Złożenie zamówienia jest równo znaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę http://www.bangladeshibazar.pl w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. “O ochronie danych osobowych “ (Dz.u. Nr 133 poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.